Algemene directie

Omdat het Stichtingsbestuur alleen vergadert over hoofdzaken, is de algemeen directeur - Henk Uri - belast met de dagelijkse leiding, de ontwikkeling van nieuw beleid en de advisering van het Stichtingsbestuur. De algemeen directeur en het stafbureau zijn gehuisvest in het Bestuurskantoor van Meerwerf aan de Timorlaan (zie contactgegevens onderaan de pagina).

Op elke school is een directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de kwaliteit van het onderwijs. Het ''management'' van Meerwerf Basisscholen bestaat dus uit de algemeen directeur en de schooldirecteuren gezamenlijk.

De algemeen directeur wordt ondersteund door een stafbureau. Dit stafbureau ondersteunt in voorkomende gevallen ook de schooldirecties. Het stafbureau bestaat uit een medewerker personeelsbeleid en twee secretaresses/administratief  ondersteuners. Deze functies worden op parttime basis ingevuld. Externe ondersteuning is aangetrokken op het gebied van financial controlling, bouwkundig advies en incidentele hrm-werkzaamheden.

 

kantoormeerwerf

Het kantoor van de algemene directie en het stafbureau van Meerwerf aan de Timorlaan.