Algemene directie

Omdat het Stichtingsbestuur alleen vergadert over hoofdzaken is de algemene directie van Meerwerf Basisscholen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, voor de ontwikkeling van nieuw beleid en voor de advisering naar het Stichtingsbestuur.

Op elke school is een directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor de kwaliteit van het onderwijs. Het ''management'' van Meerwerf Basisscholen bestaat dus uit de algemene directie en de schooldirecteuren gezamenlijk.

De algemene directie bestaat uit twee directeuren. Zij worden ondersteund door een parttime staflid personeelszaken, twee parttime administratief / secretarieel medewerkers en een administratiekantoor. In het gehele jaar 2009 is er op parttime basis een projectleider professionele cultuur (voormalig staflid) toegevoegd. De leden van de algemene directie zijn verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen. Natuurlijk hebben zij intern een praktische taakverdeling gemaakt.

We stellen de leden van de algemene directie en hun ondersteuners hieronder aan u voor:

 


De heer D. (Doede) Scholte MBA
De heer H.C. (Henk) Uri MBA  
De heer D. (Doede) Scholte MBA,
directeur
De heer H.C. (Henk) Uri MBA,
directeur
 
Carin Schutte-Kaper Ellen Faas Frohn administratief secretarieel medewerker  
Carin Schutte-Kaper
administratief / secretarieel medewerker
Ellen Faas-Frohn,
administratief / secretarieel medewerker
 

 

Het kantoor van de algemene directie van Meerwerf aan de Timorlaan.

kantoormeerwerf