Inspectierapport

De manier waarop de onderwijsinspectie toezicht op het onderwijs houdt, is veranderd.
Voordat deze verandering op 1 augustus 2017officieel inging, hebben een zeventigtal schoolbesturen in Nederland deelgenomen aan een pilot van de inspectie om ervaring op te doen met deze veranderde vorm van toezichthouden. Meerwerf was een van deze schoolbesturen. Onderzocht is of het schoolbestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en hoe het zorgt voor schoolverbetering. Ook is er onderzocht of het bestuur voldoende geld heeft om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen. Dit alles onder het motto ‘Wat gaat er goed’, ‘Wat kan beter’ en ‘Wat moet er beter’. Ter verificatie van de verantwoording van het schoolbestuur heeft de inspectie op twee van onze scholen nader onderzoek gedaan.

Het rapport dat wij op basis van het inspectieonderzoek hebben ontvangen, stemt tot tevredenheid. De inspectie concludeert dat onze kwaliteitszorg en de kwaliteit van ons onderwijs van voldoende niveau is. Op enkele onderdelen scoren wij zelfs een goed. Financieel gezien is Meerwerf gezond.

In het rapport geeft de inspectie een aantal aanbevelingen in de categorie ‘Wat kan beter’. Deze aanbevelingen worden ter harte genomen.