Over Meerwerf


Meerwerf ‘De toekomst begint in onze klas’

‘Den Helder kijkt positief naar de toekomst. Trots is een belangrijk woord bij de ontwikkelingen die we doormaken binnen onze gemeente. Met elkaar bouwen we aan een sterke stad en een betrokken samenleving. Een samenleving waarin wonen, werken en onderwijs staan als een huis. Het openbaar onderwijs van Meerwerf Basisscholen is onlosmakelijk verbonden met de stad Den Helder, een stad rijk aan cultuur en succesvolle ondernemers.

Als u kiest voor een Meerwerfschool weet u dat deze school niet alleen werkt aan een goede toekomst voor uw kind, maar ook bijdraagt aan een sterke samenleving in Den helder. Elke Meerwerfschool is uniek, maar op al onze scholen werken we aan gemeenschappelijke doelen. Door deze samenwerking krijgt uw kind de beste begeleiding in de meest rijke onderwijsomgeving. Uw kind profiteert hiervan.

In ons onderwijs staat de brede ontwikkeling van uw kind centraal. Niet alleen moet het de beste resultaten halen voor rekenen en taal, ook laten we uw kind als mens groeien. Het leert op onze scholen zijn talenten kennen en ontwikkelen, het leert hoe andere kinderen leren en het leert de juiste sociale vaardigheden.

 

Zekerheden van een Meerwerf-basisschool

  • Kwalitatief en inspirerend onderwijs met ruime aandacht voor 21ste century skills en burgerschapsvorming.
  • Goed geschoold personeel dat staat voor deze kwaliteit.
  • Een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.
  • Een op samenwerking gerichte houding vanuit educatief partnerschap en met partnerschap met de locatie gemeenschap en bedrijven.
  • Goede communicatie in en met al haar geledingen.

Onze scholen vormen een duidelijk en herkenbaar geheel. Daarnaast hechten we ook sterke waarde aan het eigen unieke karakter van de scholen. Vanuit die gedachte moeten de streefbeelden uit onze strategische thema’s op al onze scholen zichtbaar worden. De wijze waarop wordt bepaald door de school zelf. Leerkrachten en directies hebben de kennis en kunde om te weten wie hun kinderen zijn en wat zij nodig hebben om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Vanuit die kennis en kunde maken zij de Meerwerf-doelen schoolspecifiek.
Het is duidelijk waar Meerwerf voor staat.